شماره حساب بانک ملت
۴۲۴۶۹۹۰۷۲۹
شماره کارت بانک ملت
۶۱۰۴-۳۳۷۹-۷۱۶۴-۲۳۸۲
شماره شبا
IR85-0120-0100-0000-4246-9907-29
به نام امید سعیدی

پرداخت آنلاین