12 چیزی که حتی بهترین رهبر ها هم ممکن است فراموش کنند

رهبر‌ها کارهای زیادی برای انجام دارند، به همین دلیل گاهی اوقات یک سری از چیزها را فراموش می‌کنند، چیز های مهم، چیزهای مربوط به تصویری ب...

ادامه مطلب

5 لغزشی که می‌توانند مسیر کسب و کار جدیدتان را ببندند

آیا شما یک کار‌آفرین هستید؟ اگر می‌خواهید موفق بشوید، این اشتباهات را نکنید. با توجه به گالوپ، نصف شرکت‌های آمریکایی در پنج سال اول ...

ادامه مطلب